27 Tháng Giêng 2021 01:29

Tòa Nhà Đức - Deutsches Haus

Nhận xét từ khách hàng - Tòa nhà Đức

Sử dụng dịch vụ của Long Hải Securitas hơn 16 năm, Ông Ryan Lower, Giám đốc tòa nhà của Deutsches Haus tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ý kiến của mình về chất lượng dịch vụ của Long Hải Securitas.