Skip to main content

Tòa Nhà Đức - Deutsches Haus

Published
27 Tháng Giêng 2021 02:29

Nhận xét từ khách hàng - Tòa nhà Đức

Sử dụng dịch vụ của Long Hải Securitas hơn 16 năm, Ông Ryan Lower, Giám đốc tòa nhà của Deutsches Haus tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ý kiến của mình về chất lượng dịch vụ của Long Hải Securitas.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.