Skip to main content

Huấn luyện

Bắt đầu vào năm 1995 với 44 nhân viên bảo vệ được đào tạo đầy đủ, chúng tôi hiện có hơn 3.000 nhân viên. Tất cả các nhân viên bảo vệ phải tham gia khóa đào tạo chuyên sâu của chúng tôi trên lớp cũng như đào tạo thực tế, "thực hành" tại hiện trường. Ngoài ra, các nhân viên bảo vệ của chúng tôi được đào tạo và cấp chứng chỉ từ cảnh sát tuân theo luật

Mục đích đào tạo của chúng tôi:

Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và cơ động, Long Hải luôn chú trọng đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, mục đích trang bị cho đội ngũ nhân viên những nhận thức đúng đắn về nghiệp vụ bảo vệ, kiến thức về luật liên quan và các nghiệp vụ cơ bản để sau khóa đào tạo, nhân viên có đủ dũng khí xử lý mọi tình huống phát sinh tại mục tiêu bảo vệ. Sứ mệnh của Long Hải là "Chúng tôi biến thế giới của bạn trở thành một nơi an toàn hơn"

Đào tạo / huấn luyện của chúng tôi bao gồm:

 • Phòng cháy

  Chúng tôi phối hợp cùng với nhân viên của đội PCCC địa phương để cung cấp các lớp học cho nhân viên bảo vệ của chúng tôi học những kiến thức cơ bản về phòng cháy.

 • Sơ Cứu

  Chúng tôi tạo ra một khóa đào tạo Sơ cấp cứu hàng năm để cho phép các nhân viên bảo vệ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

 • Quản lý rủi ro

  Chúng tôi cung cấp các khóa học quản lý rủi ro để giúp nhân viên bảo vệ của chúng tôi đánh giá rủi ro mà họ phải đối mặt hàng ngày trong công việc.

 • Quản lý tài chính

  Chúng tôi cung cấp các khóa học về quản lý tài chính để giúp các nhân viên bảo vệ của chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, quản lý chỗ ở, các yêu cầu và thủ tục từ bộ phận kế toán đối với chỉ huy đội.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.