Skip to main content

Nhân viên bảo vệ

Long Hải là công ty về dịch vụ bảo vệ lớn nhất Việt Nam với hơn 2.700 nhân viên, và là thành viên của tập đoàn bảo vệ toàn cầu Securitas AB với hơn 300.000 nhân viên trên toàn Thế giới. Được thành lập từ năm 1995, qua hơn 26 năm thành lập và phát triển Securitas Long Hải tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên 16 tỉnh thành trên cả nước.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.