Skip to main content

Phan Thị Ngọc Hương

Giám Đốc Nhân Sự

Bà Ngọc Hương sinh năm 1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Bà Ngọc Hương tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Bà Ngọc Hương bắt đầu làm việc tại Long Hải từ ngày 20/06/2000 với vai trò nhân viên Phòng Hành chính, sau đó trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như: Phó phòng Pháp chế và Công tác phong trào, Phó phòng Kế hoạch và Nghiệp vụ, Phó Phòng Kinh doanh, Trợ lý Ban giám đốc.

Bà Ngọc Hương đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc nhân sự từ ngày 01/01/2018.

 

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.