Phạm Quang Minh

Branch Manager Đông Hà Nội

Địa bàn Đông Hà Nội 

Địa chỉ văn phòng: Số 53 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam