Hồ Thanh Tân

Branch Manager Tây và Trung Tâm Hồ Chí Minh

Địa bàn Tây Thành Phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam