Lê Hồng Tư

Area Manager Khu vực Đông Nam Bộ, Trung và Tây Nguyên

Area Manager Khu vực Đông Nam Bộ, Trung và Tây Nguyên.

Địa chỉ văn phòng: số 81 Nguyễn Duy, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam