Chiến lược

Với thế mạnh trong việc đào tạo căn bản nghiệp vụ bảo vệ tuân thủ theo quy định của pháp luật, kết hợp với bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí "Liêm Chính – Cảnh Giác – Giúp đỡ", Long Hải – Securitas đang duy trì và đem đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ chuẩn mực trong lĩnh vực an ninh, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

  • Đem lại lợi ích lâu bền về tài chính, tiết kiệm thời gian và xây dựng thương hiệu của chính khách hàng.
  • Luôn lắng nghe và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực bảo vệ.
  • Cấu trúc phẳng, giúp luôn kịp thời chăm sóc, lắng nghe và kịp thời đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng trong mọi tình huống.
  • Chất lượng đồng đều bởi các vị trí then chôt đều gắn bó với công ty trên 19 năm.
  • Hoạt động quản lý trên phần mềm quản trị.
  • Duy trì và tiếp tục giữ vững hình ảnh là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ.
  • Tài chính trong sạch, quản lý rõ ràng để mang lại lợi ích chính cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi – “Nhà thầu tuân thủ luật pháp”