Nhân viên liêm chính.

Sứ mệnh của Long Hải Securitas là bảo vệ các gia đình, cộng đồng và nơi làm việc. Các hoạt động của chúng tôi đều dựa trên ba giá trị nền tảng cơ bản: Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ.

Chúng tôi tự hào về nhân viên của mình và chúng tôi muốn bạn biết rằng sự góp ý của bạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ giúp chúng tôi bằng cách lên tiếng khi có bất kỳ tình huống nào đe dọa tới giá trị, đạo đức cốt lõi và danh tiếng của chúng tôi. Khi bạn báo cáo với chúng tôi, bạn đang cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để khắc phục tình hình. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập hệ thống báo cáo đối với toàn bộ nhân viên của mình.

Trang web về sự liêm chính (Securitas English version) hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và để bổ sung chứ không nhằm mục đích thay thế trách nhiệm của ban quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo sự quan tâm của mình cho người giám sát hoặc người quản lý.

Long Hải Securitas nghiêm cấm bất kỳ sự trả thù nào đối với các nhân viên thiện chí đã cung cấp các báo cáo hoặc khiếu nại.

Bạn sẽ được xác nhận rằng vấn đề của bạn đã được nhận trong vòng 3-5 ngày. Tất cả các vấn đề sẽ được điều tra và bạn sẽ nhận được phản hồi thích hợp.