Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 72 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quận/Huyện: Hải Châu
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: (0511) 3634119
Fax: (0511) 3634113