Website mới Long Hải Securitas

Do nhu cầu phát triển, từ 02/09/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải chính thức sử dụng trang web này làm giao diện website mới.