Bac Ninh Branch

Address: Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn,
Town: Bắc Ninh
State: Tiên Du
Country: Vietnam