Ho Chi Minh Head Office

Address: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8
Town: Hồ Chí Minh
State: Phú Nhuận
Country: Vietnam
Phone: (08) 39976009
Fax: (08) 39976018