Skip to main content

Bảo vệ bằng hệ thống công nghệ

vzdálený dohled, mobilní varianta, mobilní rvs, žirafa

Do ngành sự phát triển mạnh của ngành công nghệ thông tin, Long Hải Securitas hiểu rằng phải có một bước chuyển mình vững chắc để bắt kịp và phục vụ thị trường đang phát triển này.

Bảo vệ bằng hệ thống công nghệ

Với lịch sử lâu đời và kinh nghiệm trong thị trường bảo vệ, chúng tôi đã thử nghiệm, đào tạo và cập nhật các thiết bị điện tử mới vào dịch vụ bảo vệ của mình. Hãy để chúng tôi kiểm tra và đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn. (Camera kết nối với trạm giám sát trung tâm (CMS) của chúng tôi, bảo vệ tại chỗ, bảo vệ tại chỗ kết hợp với camera giám sát, thiết bị kiểm soát con người và xác định rủi ro)

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.