Skip to main content

Bảo vệ bằng hệ thống công nghệ

Do ngành sự phát triển mạnh của ngành công nghệ thông tin, Long Hải Securitas hiểu rằng phải có một bước chuyển mình vững chắc để bắt kịp và phục vụ thị trường đang phát triển này.

Bảo vệ bằng hệ thống công nghệ

Với lịch sử lâu đời và kinh nghiệm trong thị trường bảo vệ, chúng tôi đã thử nghiệm, đào tạo và cập nhật các hệ thống công nghệ mới vào dịch vụ bảo vệ của mình. Hãy để chúng tôi kiểm tra và đưa ra giải pháp bảo vệ bằng hệ thống công nghệ tốt nhất cho bạn. 

Bạn muốn tham khảo thêm về dịch vụ này?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay!

An error has occurred while getting captcha image

CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

  • Tại sao chúng tôi cần email / số điện thoại của bạn?

Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi qua e-mail đến người thích hợp để họ có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Thư từ e-mail sẽ bị xóa sau khi xử lý.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.