Nguyễn Phúc Hào

Branch Manager Đông Hồ Chí Minh

Địa bàn Đông Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam