Giá trị và quy tắc đạo đức

Hàng ngày, tại mọi nơi chúng tôi hoạt động, mọi nhân viên tại Long Hải Securitas đều giúp xây dựng danh tiếng và thương hiệu, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. Chúng tôi tuân thủ pháp luật, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao cũng như đề cao giá trị chia sẻ trong tất cả các hoạt động. Đây là nền tảng mà khách hàng, nhân viên, cổ đông và các bên liên quan đặt niềm tin vào Long Hải Securitas.

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Securitas là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm.

Hoạt động của Long Hải Securitas dựa trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ

Liêm chính

Long Hải Securitas nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh trung thực. Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào sự trung thực và liêm chính của các nhân viên. Long Hải Securitas không khoan nhượng đối với các yêu cầu về sự liêm chính và trung thực.

Cẩn mật

Long Hải Securitas nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh chuyên nghiệp. Nhân viên của chúng tôi luôn luôn cố gắng chu đáo, sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có những hành động hợp lý nhằm bảo vệ cơ ngơi và tài sản của khách hàng cũng như các giá trị và đạo đức mà Long Hải Securitas thể hiện.

Sẵn sàng giúp đỡ

Long Hải Securitas phấn đấu làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn. Nhân viên Long Hải Securitas luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp các đồng nghiệp, khách hàng và những người khác khi cần trợ giúp.