Skip to main content

Cao Ốc PDD

Khách hàng của chúng tôi, Cao ốc PDD tại Thành phô Hồ Chí Minh, đã có đôi lời khen ngợi về nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2009.

Xuất bản
12 Tháng Hai 2009 11:00

Căn cứ theo báo cáo của Ban Quản lý Cao ốc, báo cáo của Ban Chỉ huy Đội và Bản tường trình của Ca trực về vụ việc bắt bọn cướp giật trước Cao ốc Văn phòng PDD vào ngày 14/01/2009,

KHEN NGỢI

Anh LÊ HOÀNG HẢI đã thể hiện: 

  1. Tinh thần dũng cảm, 
  2. Hành động chuyên nghiệp,
  3. Tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp. 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Phát triển đánh giá cao sự thể hiện nói trên của anh Hải. 

TM. Ban Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lữ Triều Phong