Skip to main content

Chính thức là thành viên của 6 hiệp hội doanh nghiệp

Tham gia các hiệp hội doanh nghiệp có thể mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp và cá nhân khác. Hãy cùng nhìn lại những hiệp hội doanh nghiệp mà Công ty Bảo vệ Long Hải đã trở thành thành viên.

Xuất bản
16 Tháng Sáu 2022 06:40

Để mở rộng hơn nữa kết nối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi đã tham gia những hiệp hội doanh nghiệp như sau: 

AmCham: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

Website: https://www.amchamvietnam.com/ 

imageng3lm.png

AusCham: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ÚC TẠI VIỆT NAM

Website: https://auschamvn.org/ 

AusCham-logo.png

CanCham: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CANADA TẠI VIỆT NAM

Website: https://canchamvietnam.org

CanCham 1.png

EuroCham: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU TẠI VIỆT NAM

Website: https://www.eurochamvn.org/

Eurocham 1.png

NordCham: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BẮC ÂU TẠI VIỆT NAM

Website: https://nordchamvietnam.com/

NordCham 1.png

SBG HCMC: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP SINGAPORE TẠI
HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Website: https://sbghcm.org/

SBG 1.png

Thông qua các hiệp hội này, chúng tôi hy vọng chia sẻ kiến thức của mình về dịch vụ bảo vệ với các thành viên khác và tham dự các hoạt động và sự kiện không chỉ giúp chúng tôi xây dựng kết nối rộng hơn mà còn mở rộng kiến thức của chúng tôi trong các ngành khác.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.