Skip to main content

Cơ quan ngoại giao

Dịch vụ an ninh giúp cho nơi làm việc tại các cơ sở ngoại giao trong đó gồm các nhân viên ngoại giao, nhân viên phục vụ và các tổ chức thương mại được an toàn.

Giải pháp an ninh cho các cơ sở ngoại giao

Long Hải Securitas đáp ứng các yêu cầu này bằng cách cung cấp nhân sự có kinh nghiệm, phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa, phân tích các hoạt động đáng ngờ và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh. Nhân viên ở các vị trí được chọn cũng sẽ có thêm kỹ năng ngoại ngữ và đào tạo bồi dưỡng định kỳ.

Bạn có quan tâm đến phân khúc này của chúng tôi không?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giải pháp dịch vụ phù hợp

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay!

An error has occurred while getting captcha image

CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

  • Tại sao chúng tôi cần email / số điện thoại của bạn?

Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi qua e-mail đến người thích hợp để họ có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Thư từ e-mail sẽ bị xóa sau khi xử lý.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.