Skip to main content

Cơ quan ngoại giao

Dịch vụ an ninh giúp cho nơi làm việc tại các cơ sở ngoại giao trong đó gồm các nhân viên ngoại giao, nhân viên phục vụ và các tổ chức thương mại được an toàn.

An ninh là điều cần thiết trong tất cả các loại hình cơ quan ngoại giao. Chúng tôi cung cấp dịch vụ để đảm bảo rằng những người không được phép sẽ không thể tiếp cận khu vực và mọi người phải tuân thủ các quy trình an toàn và an ninh của khu vực khi họ đến làm việc. 

Một trong những điểm mạnh của Long Hải Securitas là kiến thức và hiểu biết trong việc cung cấp dịch vụ cho phân khúc này. Qua đó, chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một giải pháp an ninh hoàn chỉnh với mức giá hợp lý.

Giải pháp an ninh cho các cơ quan ngoại giao

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an ninh nhằm giữ an toàn cho mô hình này. Sự kết hợp giữa công nghệ và con người dưới dạng hệ thống báo động, bảo vệ tại mục tiêu và bảo vệ giám sát từ xa. Chúng tôi giúp mang đến cho khu vực của bạn một thông điệp mạnh mẽ chống lại những kẻ cố ý xâm nhập khu vực của bạn một cách bất hợp pháp.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.