Skip to main content

Mục đích của chúng tôi

Kể từ 2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas tại Việt Nam hoạt động theo mục đích: Chúng tôi giúp làm thế giới của bạn an toàn hơn.

Chúng tôi giúp làm thế giới của bạn an toàn hơn.

Mục đích của chúng tôi là hợp nhất 370.000 người trên 58 quốc gia khác nhau thành một nhóm mạnh toàn cầu. Mỗi ngày các người hùng Securitas mặc đồng phục của họ - với niềm tự hào - và sống theo mục đích của chúng tôi trong khi làm công việc của họ. Từ Thụy Điển đến Việt Nam, thông qua bảo vệ tại chỗ hoặc dịch vụ bảo vệ điện tử, sự an toàn của bạn là lý do chúng tôi tồn tại. Gặp Therese, Faizal, Crystal và Cristian và tìm hiểu cách chúng tôi giúp thế giới của bạn trở thành một nơi an toàn hơn.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.