Skip to main content

Trung tâm Y tế

Dịch vụ bảo vệ cung cấp một nơi làm việc an toàn hơn cho nhân viên, bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ trong ngành y tế.

Tùy thuộc vào việc cơ sở đó là bệnh viện, cơ sở chăm sóc chính hay viện dưỡng lão, với các nhu cầu bảo vệ khác nhau, chúng tôi và nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra giải pháp phù hợp để quản lý bệnh nhân, giảm lo lắng, cũng như tạo một môi trường an toàn phù hợp cho việc chăm sóc sức khỏe của bạn và các bệnh nhân. 

Bạn có quan tâm đến phân khúc này của chúng tôi không?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giải pháp dịch vụ phù hợp

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay!

An error has occurred while getting captcha image

CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

  • Tại sao chúng tôi cần email / số điện thoại của bạn?

Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi qua e-mail đến người thích hợp để họ có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Thư từ e-mail sẽ bị xóa sau khi xử lý.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.