Skip to main content

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của chúng tôi là công cụ chính để chúng tôi đạt được vị trí mong muốn. Chúng tôi muốn trở thành đối tác mang đến những giải pháp an ninh thông minh hàng đầu - và luôn phù hợp với khách hàng của chúng tôi với tư cách là người dẫn đầu trong thị trường dịch vụ bảo vệ.

Tham vọng của chúng tôi là trở thành một nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ hoàn hảo

Long Hải Securitas tại Việt Nam là công ty có bề dày hoạt động 27 năm, có kiến thức đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ. Định hướng của chúng tôi là các giải pháp an ninh tổng thể. Các hạng mục cung cấp dịch vụ chính là bảo vệ mục tiêu, dịch vụ bảo vệ cơ động - tuần tra - phản ứng nhanh, giám sát, dịch vụ bảo vệ bằng công nghệ, và dịch vụ phân tích và tư vấn an ninh. Từ các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tùy chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất, hiệu quả nhất và có lợi nhất cho khách hàng.

Bốn lĩnh vực trọng tâm

Trong mọi việc chúng tôi làm và cung cấp, chúng tôi cần lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến dữ liệu và tập trung vào con người, và dựa trên điều này, chúng tôi đã chia chiến lược của mình thành bốn lĩnh vực trọng tâm.

Khách hàng là trung tâm

Ngoài đội ngũ nhân viên thì khách hàng cũng là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi, tài sản mà chúng tôi đầu tư theo nhiều cách khác nhau để củng cố và mang lại một mối quan hệ bền vững. Với các đề xuất giá trị rõ ràng, các giá trị và đạo đức được chia sẻ cùng với nỗ lực không ngừng để phát triển các dịch vụ của mình thành các giải pháp giá trị gia tăng, chúng tôi coi khách hàng là trung tâm và có ý thức phải luôn gần gũi để qua đó, hiểu rõ các nhu cầu, mà khách hàng của mình mong muốn là gì?
 
  • Chương trình Khách hàng xuất sắc: Tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng với sự trợ giúp của Chương trình “chăm sóc khách hàng xuất sắc” mà chúng tôi đang áp dụng ở tất cả các thị trường.
  • Khách hàng toàn cầu: Tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với hơn 150 khách hàng toàn cầu, sử dụng các công cụ, quy trình báo cáo và KPI chung.

Tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ và đổi mới

Long Hải - Securitas có danh mục dịch vụ bảo vệ toàn diện nhất trong ngành và chúng tôi liên tục đổi mới dịch vụ của mình, nhằm mục đích đáp ứng được với các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và cũng là cách để bảo vệ vị trí tiên phong trong thị trường của chúng tôi.
 
  • Nhân viên bảo vệ: Chuyên môn hóa và hiện đại hóa các hoạt động bảo vệ của chúng tôi.
  • Giải pháp an ninh: Thúc đẩy khả năng tăng trưởng doanh số bằng các giải pháp an ninh tùy chỉnh của chúng tôi, bằng cách kết hợp, trợ giúp và chia sẻ các phương pháp hay nhất giữa các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm đẩy nhanh hành trình giải pháp của chúng tôi ngày càng hiệu quả hơn.
  • Bảo vệ bằng hệ thống công nghệ: Thực hiện mua lại và đầu tư vào công nghệ đáp ứng với sự tăng trưởng của toàn cầu theo xu hướng bảo vệ bằng hệ thống công nghệ.
  • Đổi mới: Tiếp tục phát triển và tạo ra lợi nhuận từ các dịch vụ đánh giá rủi ro và công nghệ kiểm soát thông minh của chúng tôi

Hiệu quả

Chúng tôi đang nâng cấp nền tảng CNTT và kinh doanh của mình để nâng cao hiệu quả trong toàn công ty và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi cố gắng hướng đến dữ liệu và hiệu quả trong mọi việc chúng tôi làm, vì điều này góp phần cải thiện chất lượng và cuối cùng là tăng thêm giá trị cho khách hàng của chúng tôi.
 
  • Các quy trình tinh gọn hơn: Đầu tư vào CNTT và các chương trình chuyển đổi kinh doanh để có thể tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và nâng cao giá trị thực hiện.

Con người

Sự gắn kết, niềm tự hào và niềm đam mê của nhân viên rất quan trọng đối với sự thành công liên tục trong kinh doanh của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực này và tập trung vào việc khơi dậy tính trung thành của nhân viên. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi – “liêm chính, cảnh giác và giúp đỡ” - hướng dẫn hành vi của nhân viên, giúp các nhân viên tự tin trong công việc, tự hào khi giành được sự tin tưởng của khách hàng và đoàn kết giúp đỡ nhau cùng trở thành một tổ chức lớn có thương hiệu trên toàn cầu.
 
  • Chiến lược nhân sự: Tiếp tục đầu tư vào các nhân viên của chúng tôi, tham gia huấn luyện nâng cao về năng lực, luôn cải thiện để duy trì và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
  • Danh tiếng: Duy trì và làm lớn mạnh thương hiệu “Long Hải – Securitas” như một đối tác giải pháp an ninh thông minh hàng đầu cho tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao, trên thị trường của chúng tôi.

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.