Skip to main content

Lớp Huấn luyện Cán Bộ Nguồn - Đợt 3

Ngày 17.08 và 18.08, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã tổ chức lớp Cán bộ Nguồn - Đợt 3 dành cho các Cán bộ Chỉ Huy tương lai của chúng tôi.

Xuất bản
18 Tháng Tám 2022 12:23

Bộ phận Huấn Luyện và Đào Tạo đã bắt đầu buổi tập huấn Đợt 3 bằng việc để các Cán bộ thuyết trình về "Chân dung Đội Trưởng xuất sắc" vì đây là bài tập về nhà của họ từ Lớp Huấn Luyện Cán bộ Nguồn - Đợt 2 vào tháng 5 vừa qua.

DSCF8079.jpg

DSCF8152.jpg

DSCF8132.jpg

Sau phần thuyết trình, Giám đốc Khu vực Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ, Hồ Thanh Tân, và Giám đốc Khu vực Đông Nam Bộ, Lê Hồng Tư, đã tập huấn và truyền đạt kiến thức về cách xử lý sự cố tại các cao ốc văn phòng, nhà máy và khu công nghiệp.

DSCF8243.jpg

DSCF8270.jpg

Trong buổi đào tạo thứ 2 của Đợt 3 (Ngày 18/8), Tổng Giám đốc, Phan Nam, đã có buổi đào tạo Kỹ năng tạo động lực cho người lao động. Và Phó Tổng Giám đốc, Cù Hoàng Nông, đào tạo về Tư duy Dịch vụ Hiệu quả.

DSCF8305.jpg

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi mong rằng tất cả các Cán bộ tham gia 3 đợt huấn luyện này đã có được những kiến thức quan trọng để bắt đầu hành trình trở thành những Người chỉ huy xuất sắc.

DSCF8168.jpg

DSCF8135.jpg

DSCF8346.jpg

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.