Skip to main content

Lời chia sẻ từ Tổng Giám Đốc đến Nhân Viên nhân dịp 02/09

Bí Thư Đảng ủy, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty gửi đôi lời đến toàn thể Cán Bộ Nhân viên trong Công ty về ngày Quốc Khánh 02/09/2021 và cũng cập nhật các thông tin trong mùa dịch Covid-19.

Xuất bản
02 Tháng Chín 2021 15:02

Lời chia sẻ của Tổng Giám Đốc

Hãy xem video mà Tổng Giám Đốc, Phan Nam, chia sẻ đến toàn thể nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải nhân dịp lễ Quốc Khánh 02/09 và cũng như cập nhật các thông tin cho các anh em nhân viên về các khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.