Skip to main content

Lớp Huấn luyện Cán Bộ Nguồn - Đợt 4

Ngày 29.11 và 30.11, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã tổ chức lớp Cán bộ Nguồn - Đợt 4 dành cho các Cán bộ Chỉ Huy tương lai của chúng tôi. Đây cũng là lớp huấn luyện cuối cùng trong năm 2022 dành cho các cán bộ chỉ huy tương lai của chúng tôi.

Xuất bản
07 Tháng Mười Hai 2022 02:32

Vào đợt Huấn Luyện này, bộ phận Huấn Luyện và Đào Tạo đã bắt đầu buổi huấn luyện với chủ đề "Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ, khen thưởng, kỷ luật nhân viên" và được huấn luyện bởi Giám đốc khu vực Tây Nam Bộ và Hồ Chí Minh, Hồ Thanh Tân.

Sau buổi huấn luyện về Kỹ năng quản lý vào buổi sáng, các cán bộ nhân viên đã được huấn luyện bởi Giám Đốc điều hành, Cù Hoàng Nông, về các phương pháp phản biện trong ngành bảo vệ. 

imageoh50i.png

imageo1wxw.png

Vào ngày thứ hai của lớp Cán bộ Nguồn - Đợt 4, các cán bộ nhân viên đã được chia ra thành nhóm, và chơi các trò chơi tổ chức bởi Phòng nhân sự để hiểu rõ hơn các thông tin của Công ty cũng như ôn lại những thông tin họ đã học trong 4 đợt huấn luyện. Tiếp đó, các nhóm đã được thời gian thiết kế các poster và trình bày về mục đích và giá trị của công ty. 

imageu8w4e.png

imagebv8kp.png

Và để kết thúc lớp huấn luyện cán bộ nguồn năm 2022, Ông Phan Nam, Tổng Giám Đốc Công ty đã dành thời gian, lắng nghe về chia sẻ của học viên về các khóa huấn luyện. trao đổi về tình hình công ty trong năm 2022 và trao những bằng tốt nghiệp đến các cán bộ nhân viên đã được chọn và huấn luyện trong khóa huấn luyện cán bộ nguồn 2022. 

DSCF7838.jpg

Thay mặt Ban giám đốc công ty, chúng tôi chúc các bạn thành công trong công việc và tiếp tục nổ lực thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp lớp cán bộ nguồn 2022. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.