Skip to main content

Phân Khúc

Mỗi ngành công nghiệp đều có phân khúc riêng với các nhu cầu an ninh cụ thể đi kèm với nó. Cho dù bạn hoạt động ở phân khúc nào, chúng tôi cũng có thể đưa ra các giải pháp an toàn phù hợp theo nhu cầu của bạn.

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Nhân viên bảo vệ Long Hải Securitas được đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ cho từng phân khúc cụ thể. Điều này có nghĩa là một nhân viên bảo vệ trong một nhà máy hóa chất có kiến thức về các chất độc hại, trong khi các kỹ năng xã hội tốt lại là quan trọng với một nhân viên bảo vệ đang phục vụ trong môi trường bệnh viện. Ngoài ra, các nhân viên bảo vệ của chúng tôi sẽ được cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan trong lĩnh vực của họ. Họ cùng các chỉ huy sẽ chủ động lên phương án và có thể kết hợp với công nghệ tiên tiến để triển khai và hành động một các hiệu quả nhất nhằm đem lại sự an toàn cho khách hàng.

Các phân khúc của chúng tôi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.