Skip to main content

Huấn luyện cán bộ nguồn năm 2022

Vào ngày 22 - 24 tháng 03, 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ chỉ huy tương lai của công ty. Các lớp học được chủ trì bởi nhiều trưởng bộ phận, bao gồm Tổng Giám Đốc - Phan Nam và Phó Tổng Giám Đốc - Nông Cù.

Xuất bản
29 Tháng Ba 2022 09:13

Để làm tốt 1 trong những chiến lược của Công ty đó là “ Trao quyền và tạo ra niềm đam mê, sự tự hào cho nhân viên”. Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải đã tiếp tục mở khóa đào tạo những chỉ huy tương lai của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường cũng như sự phát triển của Công ty.

Khác với những lần trước, khóa đào tạo này đã có những đổi mới nhắm đến sự tương tác, làm việc nhóm và khơi dậy sự sáng tạo cũa mỗi thành viên tham gia, nhằm đạt hiệu quả cao hơn cho các ứng viên.

Vào ngày 1, các chương trình học sau đây đã được tổ chức bời:

Tổng Giám Đốc - Phan Nam: Mục đích, chiến lược và tầm nhìn của Công ty

Trưởng Phòng Tuyển Dụng & Đào Tạo - Nguyễn Sơn: Giá trị đạo đức nghề nghiệp.

Phó Tổng Giám Đốc & Giám Đốc Điều Hành – Cù Hoàng Nông: Phương pháp tư duy  và tiếp cận để trở thành 1 nhà quản lý giỏi, thành công.

imagepowh5.png

blobid0.jpg

blobid1.jpg

Vào Ngày 2, các lớp học sau đây đã được tổ chức bởi:
Phó Tổng Giám đốc - Nông Cù: Kỹ năng làm việc định hướng kết quả và Phương pháp thời gian quản lý

Giám Đốc chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - Tân Hồ: Phương pháp quản lý đội bảo vệ, Các yêu cầu về quản lý nhân sự và kỹ năng quản lý nhân viên và quản lý hoạt động đội xuất sắc

Giám đốc Khu vực Đông Nam Bộ, Trung và Tây Nguyên - Tư Lê: Công tác kiểm tra và giám sát nhân viên và phương pháp tổ chức huấn luyện cho nhân viên hiệu quả

blobid2.jpg

blobid3.jpg

Vào ngày 3, ngày cuối cùng của giai đoạn 1, các lớp học sau đây đã được tổ chức bởi:
IT Manager - Cường Huỳnh: Kỹ năng sử dụng công cụ văn phòng từ xa: Microsoft Teams, TeamViewer, UltraViewer.

Giám Đốc Nhân sự - Hà Nguyễn: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả qua Email và Kỹ năng excel cơ bản và nâng cao.

Trưởng phòng Đào tạo và Tuyển dụng - Sơn Nguyễn: Kỹ năng làm file thuyết trình, Kỹ năng thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint, Giao đề tài thuyết trình cho học viên.

blobid5.jpg

blobid6.jpg

blobid7.jpg

blobid8.jpg

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên đã được gửi bài tập và phải hoàn thiện trước khi tiếp tục khóa đào tạo đợt 2 vào giữa tháng 5. Kết quả các bài tập sẽ đánh giá khả năng nhận thức cũng như giúp các học viên tự tin hơn khi bước vào đợt 2 của khóa huấn luyện.

image9y61f.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.