Skip to main content

Lễ sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Trải qua 1 thời gian dài vì Đại dịch COVID-19. Vào ngày 16 tháng 04, các bảo vệ viên được huấn luyện bài bản đã tề tựu đầy đủ về để cùng vượt qua kỳ sát hạch, cấp chứng chỉ của C06-Bộ Công An.

Xuất bản
25 Tháng Tư 2022 06:11

Với tiêu chí chỉ có chất lượng mới tạo ra sự khác biệt, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải luôn chú trọng đến việc huấn luyện đào tạo cho nhân viên bảo vệ, giúp họ luôn tự tin khi xử lý công việc hàng ngày tại các khu vực mà họ có trách nhiệm và âm thầm góp phần nhỏ của họ để giúp cho Thế giới của bạn an toàn hơn.

DSCF5103 (1).jpg

DSCF5128 (1).jpg

DSCF5134 (1).jpg

DSCF5156 (1).jpg

DSCF5163.png

DSCF5167.png

DSCF5184.png

DSCF5198.png

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.