Skip to main content

Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Công Ty CPDV Bảo Vệ Long Hải

Để kỷ niệm 25 năm thành lập, ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của chúng tôi có đôi lời về thành tích này. Xin chúc mừng toàn thể đại gia đình Long Hải.

Xuất bản
05 Tháng Giêng 2021 04:20

Video kỷ niệm 25 thành lập

Được thành lập từ năm 1995, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã trải qua nhiều thăng trầm. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, đó là kỷ niệm 25 năm của chúng tôi và do COVID-19, chúng tôi không thể tổ chức một buổi lễ để ăn mừng thành tích này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chia sẻ video này như một cách để ăn mừng và cũng chúc mừng thành tích này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.