Skip to main content

Cách báo cáo hành vi sai trái & không tuân thủ tại Securitas

Mọi tiếng nói tại Securitas đều quan trọng. Chúng tôi dựa vào các đồng nghiệp và các bên liên quan bên ngoài để lên tiếng bất cứ khi nào có bất kỳ tình huống nào đe dọa các giá trị cốt lõi và danh tiếng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết lập Đường dây Chính trực của Securitas, nơi có thể báo cáo các trường hợp không tuân thủ.

Tại Securitas, nhân viên của chúng tôi tạo ra sự khác biệt mỗi ngày. Chúng tôi tự hào về cách họ thể hiện các giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi về cảnh giác, liêm chính và giúp đỡ, đồng thời bảo vệ con người và tài sản trên toàn thế giới. Những giá trị này xác định chúng ta là ai và chúng dẫn dắt các quyết định và hành động của chúng ta.

Việc báo cáo các mối lo ngại cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để khắc phục tình hình và ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Chúng tôi cũng tin rằng mọi người nên cảm thấy đủ an toàn để lên tiếng. Đường dây Chính trực của Securitas là một hệ thống báo cáo bí mật dành cho nhân viên của chúng tôi và những người khác.

Đường dây Liêm chính của Securitas

Đây là một công cụ góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, nơi mọi người có thể thấy rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và các hành động được thực hiện phù hợp. Nếu bạn là nhân viên, đối tác, nhà đầu tư của Securitas hoặc một loại bên liên quan khác có liên kết với Securitas và muốn báo cáo một trường hợp không tuân thủ liên quan đến công ty của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại của mình qua Đường dây Liêm chính của Securitas. Nền tảng này hoạt động và được giám sát 24/7.

Đường dây liêm chính của Securitas không nhằm mục đích thay thế trách nhiệm của ban quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo mối lo ngại của mình với bộ phận nhân sự, đại diện pháp lý hoặc ban quản lý tại địa phương bất cứ khi nào có thể.

Các kênh báo cáo bổ sung

Nếu bạn ở Bắc Mỹ hoặc Mexico, bạn có thể sử dụng một kênh liên lạc bổ sung qua Đường dây nóng của Securitas:

Hoa Kỳ: 1-800-574-8637

Canada: 1-866-528-6556

An ninh hàng không vận tải Securitas: 1-855-249-5707

Mexico: +528000991170

Tất cả các trường hợp được báo cáo về việc không tuân thủ Giá trị và Đạo đức của Securitas, bất kể kênh báo cáo là gì, đều được điều tra và ghi lại theo Chính sách Tố giác của Securitas và các quy định của địa phương.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.