Skip to main content

Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Cà Mau gửi thư cảm ơn vị sự ủng hộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đên người nghèo tỉnh Cà Mau vào năm 2010.

Xuất bản
16 Tháng Ba 2010 05:56

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Cà Mau xin trân trọng tiếp nhận và chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Công ty đã ủng hộ và tài trợ cho quỹ (vì người nghèo) tỉnh Cà Mau: Với số tiền 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn). 

Đây là món quà mang đầy ý nghĩa, với tấm lòng "thương người như thể thương thân" "một nắm khi đói bằng một gói khi no" giúp người nghèo tỉnh Cà Màu vươn lên trong cuộc sống, vượt qua đói nghèo. Sự hỗ trợ và tài trợ của quý ông, bà, đơn vị góp phần cùng tỉnh Cà Mau thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo mang lại hiệu quả cao nhất. 

Quỹ vì người nghèo tỉnh Cà Mau rất mong được tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

 

TRƯỞNG BVĐ "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO" TỈNH CÀ MAU

Trần Thanh Liêm