Skip to main content

American Standard

Khách hàng của chúng tôi, American Standard tại Bình Dương, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải vào năm 2013.

Xuất bản
14 Tháng Năm 2013 09:45

Đầu tiên, cho phép chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến Quý Công ty cũng như mọi nhân viên đang làm nhiệm vụ tại các mục tiêu của Công ty chúng tôi. Trong thời gian qua, chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ Quý Công ty. 

Chúng tôi rất muốn nâng cao mối liên hệ tốt giữa hai Công ty. Bên cạnh đó phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được. Công ty chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhận được được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới nhằm đạt được những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. 

 

Thuận An, ngày 14 tháng 05 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

Võ Thị Thu Trang

Giám Đốc Nhân Sự

 

imagesobc8.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.