Skip to main content

Cao ốc PDD

Khách hàng của chúng tôi, Cao ốc PDD tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa ra những ý kiến tích cực về dịch vụ bảo vệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2009.

Xuất bản
22 Tháng Giêng 2010 02:32

Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng PDD khen ngợi Ban Chỉ Huy Đội và nhân viên bảo vệ Long Hải công tác tại Cao ốc Văn phòng PDD. 

Trong năm 2009, Ban Chỉ Huy Đội đã quản lý đội rất tốt với Ban Quản Lý Cao ốc. Nhân viên bảo vệ Long Hải có tác phòng làm việc nghiêm túc, tích cực trong công việc, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng và hỗ trợ nhân viên Công ty Cổ phần PDD trong công việc khi được yêu cầu. Ban Chỉ Huy Đội và nhân viên bảo vệ Long Hải đã hoàn thành tốt công việc được giao. 

Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng PDD mong Ban Chỉ Huy Đội và toàn thể nhân viên bảo vệ Long Hải tiếp tục phát huy các ưu điểm của mình trong năm tới. 

Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng PDD xin chúc Ban Giám đốc Công ty Long Hải, Ban Chỉ Huy Đội cùng toàn thể nhân viên năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. 

Trân trọng

Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng PDD

CHTN Ngọc Diệp
Quản lý Văn phòng