Skip to main content

Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A

Khách hàng của chúng tôi, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A tại Hà Nội, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2012.

Xuất bản
07 Tháng Tám 2012 06:11

Để đảm bảo cho việc phối hợp trong công việc hàng ngày giữa nhân viên bộ phận logistics công ty 3A nutrition và nhân viên bảo vệ Long Hải đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp của nhân viên làm việc tại kho. 

Trong thời gian từ 2/8/2012 dến 4/8/2012 công ty chúng tôi có tiến hành kiểm kho, trong đợt kiểm kho này co sự tham gia của nhân viên giám định VINACONTROL và nhân viên Abbot tham dự. 

Rất vui mừng báo với các bạn kết quả trong đợt kiểm kho như sau:

1. Tinh thần hợp tác giữa nhân viên Long Hải và chúng tôi rất tốt trong việc bảo vệ tài sản, hàng hóa và giữ gìn trật tự ổn định. 

2. Kết quả kiểm kho về số lượng không có chênh lệch, đạt 100% độ chính xác về hàng hóa trong kho. 

Thay mặt bộ phận Logistics kho 3A nutrition. Tôi xin cảm ơn những đóng góp của ban lãnh đạo & tập thể nhân viên Long Hải làm việc kho 3A nutrition. Tôi mong muốn sự hợp tác của chúng ta ngày càng củng cố và kết quả hơn.

 

Hà nội ngày 7 tháng 8 năm 2012

Trưởng bộ phận kho 

Nguyễn Đắc Kim Âu

 

blobid0.png

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.