Skip to main content

Công ty TNHH Unigen

Khách hàng của chúng tôi, Công ty TNHH Unigen tại Bình Dương, đã có đôi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải về việc hỗ trợ duy trì và kiểm soát an ninh và an toàn của nhà máy trọng đợt đình công của nhân viên vào tháng 08 năm 2008.

Xuất bản
01 Tháng Chín 2008 10:52

Thay mặt Công ty TNHH Unigen Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chỉ Huy Đội và các Anh Chị Bảo Vệ Long Hải trong VSIP đã nhiệt tình và tích cực hỗ trợ chúng tôi duy trì và kiểm soát an ninh, an toàn của nhà máy trong đợt đình công của nhân viên Unigen vào tháng 08 vừa qua. 

Thời gian qua anh Lê Tiến Sỹ, đại diện Ban Chỉ Huy Đội đã thường xuyên trao đổi thông tin và phản ánh kịp thời một số vướng mắc trong hoạt động bảo vệ của đội bảo vệ Long Hải tại Unigen VN. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữ Đội Bảo Vệ Long Hải và đại diện Unigen VN tình hình an ninh, trật tự tại Unigen VN tiếp tục được duy trì và củng cố.

Nhân dịp này tôi chúc Ban Chỉ Huy và Các Anh Chị Bảo vệ Long Hải tại Unigen Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống! 

TM Công ty TNHH Unigen Việt Nam

Phó Giám Đốc

Nguyễn Thanh Vũ

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.