Skip to main content

Đại sứ quán Singapore

Khách hàng của chúng tôi, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2020.

Xuất bản
11 Tháng Mười Một 2020 04:37

Đại sứ quán Singapore đã hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải để cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ cho các cơ sở của mình tại Hà Nội trong nhiều năm. Thời hạn hợp đồng 2 năm gần đây nhất bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2020. Cho đến nay, Long Hải đã cung cấp các dịch vụ thỏa đáng theo yêu cầu của hợp đồng và luôn có thể liên hệ được với bất kỳ nhu cầu bổ sung nào của Đại sứ quán.

Đối với các thắc mắc khác, nếu cần thiết, tôi có thể được liên hệ tại tan_huay_peng@mfa.gov.sg.

Tan Huay Peng
Bí Thư thứ nhất (Hành chính & Cố vấn)
Đối với Đại sứ tại Hà Nội

 

imaged832.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.