Skip to main content

Đại sứ quán Thụy Điển

Khách hàng của chúng tôi, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2020.

Xuất bản
12 Tháng Mười Một 2020 04:07

Chúng tôi xác nhận rằng các dịch vụ bảo vệ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas cung cấp cho Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội kể từ tháng 10 năm 2016 đã được thực hiện một cách hài lòng và chuyên nghiệp theo yêu cầu liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi đã bị ấn tượng bởi khả năng đáp ứng nhu cầu và những tình huống bất ngờ của chúng tôi.

Xin kính chúc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas luôn thành công.

Trân trọng,

Marie Schram

Cố vấn

Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội

 

imageas20a.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.