Skip to main content

Đại sứ quán Canada

Khách hàng của chúng tôi, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2020.

Xuất bản
18 Tháng Mười Một 2020 04:47

Chúng tôi xác nhận rằng Đại sứ quán Canada tại Hà Nội đã sử dụng các dịch vụ bảo vệ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải cung cấp từ năm 2003. Các dịch vụ này hiện được cung cấp 24/7 tại Trụ sở Đại sứ quán và vào buổi tối tại một số Khu Nhân viên.
Các dịch vụ bảo vệ đã được thực hiện một cách hài lòng, chuyên nghiệp theo yêu cầu hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi cũng đánh giá cao tính linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu vào phút cuối.

Trân trọng,
Allison Catmur
Cố vấn (Quản lý) & Lãnh sự

 

imageigmuf.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.