Skip to main content

Nestle Việt Nam

Khách hàng của chúng tôi, Nestle Việt Nam, đã trao chứng chỉ nhà thầu an toàn cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải.

Xuất bản
20 Tháng Mười Hai 2021 06:00

Giấy chứng nhận thành tích

Chứng chỉ này tự hào trao tặng cho Long Hải đã xuất sắc đạt quán quân nhà thầu an toàn.

Quản lý nhà máy
Phung Huu Cuong

Nestle 2021.png

Thay mặt Ban giám đốc công ty Long Hải, chúng tôi xin cảm ơn Nestle Việt Nam đã ghi nhận và trao giấy chứng nhận này cho chúng tôi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.