Skip to main content

Nestle Vietnam

Khách hàng của chúng tôi, Nestle Việt Nam, đã trao chứng chỉ công ty bảo vệ tốt nhất tháng 04 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải.

Xuất bản
02 Tháng Sáu 2022 06:48

Giấy chứng nhận thành tích

Chứng chỉ này tự hào trao tặng cho Long Hải đã xuất sắc đạt công ty bảo vệ tốt nhất tháng 04, 2022.

Thay mặt Ban giám đốc công ty Long Hải, chúng tôi xin cảm ơn Nestle Việt Nam đã ghi nhận và trao giấy khen này cho chúng tôi.

image2n30e.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.