Skip to main content

Tòa nhà Sunwah

Khách hàng của chúng tôi, Tòa nhà Sunwah tại Thành phô Hồ Chí Minh, đã có đôi lời khen ngợi về nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2009.

Xuất bản
06 Tháng Tư 2009 12:12

Ban Giám Đốc và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà Sun WAh xin cảm ơn Anh Trịnh Hữu Phát, nhân viên Bảo vệ Long Hải làm việc tại Tòa nhà Sun Wah về việc đã chuyển giao cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà những vật có giá trị mà Anh đã nhặt được trong tòa nhà Sun Wah để Văn Phòng Quản Lý tìm và trả lại cho người đánh rơi. 

Chúng tôi xin gửi đến Anh 'Thư Khen Ngợi' ghi nhận về sự việc trung thực và việc làm rất lớn của Anh. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ tiếp tục được Anh phát huy trong quá trình làm việc tại Tòa nhà Sun Wah và sẽ là tấm gương điển hình cho toàn thể nhân viên Bảo vệ Long Hải hiện đang làm việc tại Tòa nhà Sun Wah của chúng tôi. 

Sun Wah Tower Management Office

Lo Kwok Luen 

General Director

 

image9qsgk.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.