Skip to main content

Tòa nhà Sunwah

Ông Lo Kwok Luen gửi thư khen thưởng nhân viên Nguyên Anh Tú về việc nhận được của rơi và gửi lại cho Văn Phòng Quản Lý để tìm ra người đánh rơi.

Xuất bản
23 Tháng Chín 2013 06:38

Ban Giám Đốc và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà Sun Wah xin cảm ơn Anh Nguyễn Anh Tú, nhân viên Bảo vệ Long Hải làm việc tại Tòa nhà Sun Wah về việc đã chuyển giao cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà những vật có giá trị mà Anh đã nhặt được trong Tòa nhà Sun Wah để Văn Phòng Quản Lý tìm và trả lại cho người đánh rơi. 

Chúng tôi xin gửi đến Anh 'Thư Khen Ngợi' ghi nhận về sự trung thực và việc làm rất tốt của Anh. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ tiếp tục được Anh phát huy trong quá trình làm việc tại Tòa nhà Sun Wah và sẽ là tấm gương điển hình cho toàn thể nhân viên Bảo vệ Long Hải hiện đang làm việc tại Tòa nhà Sun Wah của chúng tôi. 

Sun Wah Tower Management Office

Lo Kwok Luen

General Director

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.