Skip to main content

Tòa nhà Sunwah

Khách hàng của chúng tôi, Tòa nhà Sunwah tại Thành phố Hồ Chí Minh, có đôi lời về việc sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hải từ năm 1997.

Xuất bản
28 Tháng Ba 2014 07:06

Chúng tôi xác nhận rằng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho chúng tôi từ năm 1997 và dịch vụ được cung cấp là chuyên nghiệp và đạt yêu cầu, đáp ứng các yêu cầu về hoạt động của chúng tôi và đã hoàn chỉnh. Bảo vệ Long Hải hiện vẫn đang cung cấp cho chúng tôi dịch vụ ưng ý của họ. Đội Bảo vệ Long Hải tại Sun Wah Tower bao gồm 22 bảo vệ cho 8 vị trí cộng với 1 Giám sát.

The Sun Wah Tower là Tòa nhà Văn phòng Hạng A cho thuê đa quốc gia tại trung tâm Khu Thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh. Các Khách thuê lâu đời của chúng tôi bao gồm Ngân hàng, Hãng hàng không, Công ty Luật, Kế toán và Phái đoàn Ngoại giao UNICEF tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi vui mừng giới thiệu các dịch vụ bảo vệ của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Peter Emmerton hoặc tôi tại Văn phòng Quản lý Tòa nhà Sun Wah.

Thay mặt cho

Sun Wah Properties (VN) JSC

 

Lo Kwok Luen

Tổng Giám Đốc

 

imagewhuhm.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.