Skip to main content

Tòa nhà Sunwah

Khách hàng của chúng tôi, Tòa nhà Sunwah tại Thành phố Hồ Chí Minh, có đôi lời về việc sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hải từ năm 1997 đến năm 2018.

Xuất bản
15 Tháng Sáu 2018 07:47

Chúng tôi rất vui mừng được tuyên dương hiệu quả của Dịch vụ Bảo vệ Long Hải (Securitas Việt Nam) cung cấp cho Sun Wah Tower, thuộc Công ty Cổ phần Sun Wah Properties (Việt Nam).

Hơn hai mươi năm hợp tác, Bảo vệ Long Hải đã thể hiện hết sự chuyên nghiệp trong khả năng duy trì một hệ thống hoạt động an toàn, sạch sẽ và vệ sinh, kịp thời và đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và an ninh. Long Hải Security cũng đã vượt lên trên để thể hiện sự quan tâm cá nhân của họ đối với người thuê, khách và nhân viên của chúng tôi thông qua sự lịch sự, tương tác đáng nhớ và hiểu biết về sở thích cá nhân của họ.

Chúng tôi rất vinh dự được duy trì công việc với Bảo vệ Long Hải và trân trọng cảm ơn sự tin cậy, nhất quán và tận tâm với vai trò chuyên môn của họ tại Sun Wah Tower.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu chi tiết thêm về năng lực chuyên môn của Long Hải, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi.

Trân trọng,

Ms. Pamela Haake
Property Manager 

 

image6ku8.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.