Skip to main content

Tòa Nhà Sunwah

Ông Lo Kwok Luen, Tổng Giám Đốc của Sunwah Tower đã gửi thư khen ngợi nhân viên Trần Quốc Thắng về việc đã nhặt được vật có giá trị và chuyển giao về cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

Xuất bản
15 Tháng Hai 2022 07:00

THƯ KHEN NGỢI

Ban Giám Đốc và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà Sun Wah xin cảm ơn Anh Trần Quốc Thắng, nhân viên Bảo vệ Long Hải làm việc tại Tòa nhà Sun Wah về việc đã chuyển giao cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà những vật có giá trị mà Anh đã nhặt được trong Tòa nhà Sun Wah để Văn Phòng Quản Lý tìm và trả lại cho người đánh rơi. 

Chúng tôi xin gửi đến Anh "Thư Khen Ngợi" ghi nhận về sự trung thực và việc làm rất tốt của Anh. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ tiếp tục được Anh phát huy trong quá trình làm việc tại Tòa Nhà Sun Wah và sẽ là tấm gương điển hình cho toàn thể nhân viên Bảo vệ Long Hải hiện tại đang làm việc tại Tòa nhà Sun Wah của chúng tôi. 

Sun Wah Tower Management Ofice

Lo Kwok Luen

General Director