Skip to main content

Tòa nhà Sunwah

Ông Lo Kwok Luen chia sẻ suy nghĩ của mình về việc sử dụng Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas Việt Nam trong 24 năm qua tại Sunwah Tower.

Xuất bản
03 Tháng Ba 2021 07:59

Nhận xét từ khách hàng - Tòa nhà Sunwah

Sử dụng dịch vụ bảo vệ của Long Hải Securitas từ năm 1997, ông Lo Kwok Luen, Tổng Giám đốc Sunwah Tower tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ ý kiến của mình về Long Hải Securitas.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.