Skip to main content

Tòa Nhà Đức

Khách hàng của chúng tôi, Tòa Nhà Đức tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2020.

Xuất bản
27 Tháng Giêng 2021 02:29

Nhận xét từ khách hàng - Tòa nhà Đức

Sử dụng dịch vụ của Long Hải Securitas hơn 16 năm, Ông Ryan Lower, Giám đốc tòa nhà của Deutsches Haus tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ý kiến của mình về chất lượng dịch vụ của Long Hải Securitas.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.