Skip to main content

Người Hùng của Tháng 08, 2022

Anh Đặng Bá Toản

Anh Đặng Bá Toản, ca trưởng của đội Hồ Chí Minh Bắc 2, với hành động của mình đã được Ban giám đốc chọn là "Người Hùng của Tháng 8" vì đã thể hiện được giá trị cốt lõi "Cảnh Giác" của Công ty.

imagecsqeg.png

Họ Tên: Đặng Bá Toản

Đội: Hồ Chí Minh - Bắc 2

Gia nhập đội ngũ Long Hải - Securitas từ: 1997

Thành tích: Cảnh Giác

Vào lúc 21:30, Ngày 30/08/2022, Ca trưởng Đặng Bá Toản, trực tại Ca 2 vị trí Cổng 1 nhà máy T.L thấy bóng đèn chiếu sáng sau góc kho nguyên liệu không sáng, tới kiểm tra phát hiện tấm lót cách nhiệt cháy lớn dưới mái Tole che Fom giày, Bảo vệ Toản hô lớn có cháy rồi cầm bình chữa cháy tới xịt, khống chế đám cháy cùng lúc đó Mr. M trực ban nhà máy và các bảo vệ đến hỗ trợ chữa cháy.

Nguyên nhân cháy được xác định chập điện trên mái Tole che Fom giày. 

Sử dụng hết: 02 bình Bột chữa cháy.

Long Hai Security Services JSC August HOTM

Tổng Giám Đốc - Phan Nam

Tổng Giám Đốc, Phan Nam, chia sẻ cảm nhận của ông về thành tích và hành động của anh Đặng Bá Toản.

Long Hai Security Services JSC August HOTM

Giám Đốc Khu Vực Tây Nam Bộ & TP. Hồ Chí Minh - Hồ Thanh Tân

Cảm nhận của anh Hồ Thanh Tân, Giám đốc Khu vực Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh về thành tích của anh Đặng Bá Toản.

Long Hai Security Services JSC August HOTM

Giám Đốc Địa Bàn - Lê Quang Mạnh

Giám Đốc Địa Bàn TP. Hồ Chí Minh, Lê Quang Mạnh, đã có đôi lời về anh Đặng Bá Toản dựa trên thành tích anh Toản đã đạt được trong tháng 8, 2022.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.