Skip to main content

Người Hùng của Tháng 09, 2022

Anh Nguyễn Ngọc Hậu

Anh Nguyễn Ngọc Hậu, chỉ huy của đội Hồ Chí Minh Tây 5, với hành động của mình đã được Ban giám đốc chọn là "Người Hùng của Tháng 9" vì đã thể hiện được 2 trong 3 giá trị cốt lõi "Cảnh Giác và Giúp Đỡ" của Công ty.

imagesul6y.png

Họ Tên: Nguyễn Ngọc Hậu

Đội: Hồ Chí Minh - Tây 5

Gia nhập đội ngũ Long Hải - Securitas từ: 2018

Thành tích: Cảnh Giác và Giúp Đỡ

Trong năm 2022, anh Nguyễn Ngọc Hậu, đã nhiều lần phối hợp với công an Phường 22, quận B.T nhằm kiểm soát, báo cáo kịp thời các tệ nạn tồn tại lâu đời tại khu vực gầm cầu N.H.C, công nhân biểu tình và trong công tác điều hành đã phát hiện trình báo nhiều vụ việc khách thuê sử dụng chất cấm/chất kích thích trong chung cư S.W.P.

Trong công tác quản lý anh Hậu đã điều hành duy trì tốt an ninh tại khu vực trong và ngoài tòa nhà nên tình hình an ninh tại S.W.P luôn đảm bảo. Ngoài công tác bảo vệ, anh Hậu đã đề xuất BQL hỗ trợ mặt bằng cho lực lượng dân phòng có khu vực tập luyện công tác chuyên môn.

Với sự hợp tác tích cực của anh Hậu và nhiều lần được Công an phường 22 khen ngợi nên vừa qua Chủ tịch UBND Phường 22 Quận B.T đã tuyên dương và tặng giấy khen cho anh Nguyễn Ngọc Hậu.

Long Hai Security Services JSC - Hero of the Month September

Phó Tổng Giám Đốc - Cù Hoàng Nông

Phó Tổng Giám Đốc, Cù Hoàng Nông, chia sẻ cảm nhận của ông về thành tích của anh Nguyễn Ngọc Hậu.

Long Hai Security Services JSC - Hero of the Month September

Giám Đốc Khu Vực Tây Nam Bộ & TP. Hồ Chí Minh - Hồ Thanh Tân

Cảm nhận của anh Hồ Thanh Tân, Giám đốc Khu vực Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh về thành tích của anh Nguyễn Ngọc Hậu.

Long Hai Security Services JSC - Hero of the Month September

Giám Đốc Địa Bàn - Nguyễn Đình Lộc

Giám Đốc Địa Bàn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Lộc, đã có đôi lời về anh Nguyễn Ngọc Hậu dựa trên thành tích anh Hậu đã đạt được trong tháng 9, 2022.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.