Skip to main content

Chị Phạm Thị Bích Huyền

Người Hùng của Tháng 10, 2023

Chúc mừng chị Phạm Thị Bích Huyền

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng chị Huyền và toàn thể đội Hồ Chí Minh Nam 7 đã thể hiện tốt công việc chuyên môn, tinh thần liêm chính và tập trung quan sát, đánh giá và có hành động kiên quyết xử lý đúng tình huống để trả lại ví cho nhân viên nhà thầu của khách hàng.